Pani Ewa Jabłońska - doradca metodyczny  informuje o zmianie spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych "Ocenianie kształtujące motorem procesu edukacyjnego" - nowy termin: 11 luty 2016r. godz.: 15.30 w ZSP Koźmin Wlkp, ul. Zamkowa 1, sala 36 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.„Ocenianie kształtujące motorem procesu edukacyjnego”. 

nowy termin: 04.02.2016r. czwartek godz. 15.30 

miejsce: ZSP ul. Zamkowa 1, Koźmin Wlkp. (sala 36 – I piętro)

Ewa Jabłońska - doradca metodyczna 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem na styczeń i luty.

„Aktualne zmiany w prawie oświatowym.”

W ZAŁĄCZNIKU DYŻURY METODYCZNE ORAZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁANIA SIECI  WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  Z TERENU DZIAŁANIA SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W KROTOSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

DYŻURY METODYCZNE

SIECI

Site made by Netbloom.pl Joomla Template by Joomla51.com