Wszystkie wpisy, które znajdowały się na "starej" Stronie SODN.

 

Aktualno¶ci
2014-03-13
Prawa i obowiazki pracownicze nauczyciela w świetle Karty Nauczyciela.

2014-03-12
Rekrutacja do szkół i przedszkoli - nowelizacja ustawy o systemie oświaty.
załacznik1
załacznik2

2014-03-06
Harmonogram marzec-kwiecień 2014

2014-02-26
Przedmiot i przestrzeń - czy i kiedy potrzebna jest scenografia, kostiumy, rekwizyty, jak stworzyć proste i ciekawe formy plastyczne.

2014-02-26
Szkolenia dla dyrektorów w II półroczu roku szkolnego 2013/2014.

2014-02-26
Rekrutacja do szkół i przedszkoli -nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

2014-02-26
Zmiana terminu - MATURA 2015 z matematyki.

2014-01-07
Harmonogram styczeń-luty 2014

2013-11-07
Harmonogram listopad-grudzień 2013

2013-10-28
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2013-10-09
Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2013-10-09
Oferta szkoleń SODN na wrzesień i październik 2013r.

2013-09-03
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2013-08-27
Zaproszenie na szkolenie "Aktualne zmiany w prawie o¶wiatowym."

2013-08-24
ZAPROSZENIE do udziału w przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o przetargu

2013-08-17
Nabór na kandydatów na doradców metodycznych

2013-05-07
Harmonogram maj-czerwiec 2013

2013-05-07
VIII Konkurs literackiej twórczo¶ci dzieci

2013-05-07
Dyżury metodyczne 2013

2013-05-07
Harmonogram marzec-kwiecień 2013

2013-05-07
Zaproszenie na szkolenie "Aktualne zmiany w prawie o¶wiatowym"

2013-03-12
"Regulamin działalno¶ci rady pedagogicznej"

2013-03-11
Regulamin konkursu ortograficznego
Karta zgłoszeniowa

2013-01-31
"Aktualne zmiany w prawie o¶wiatowym."

2013-01-31
Gromadzenie i przechowywanie akt osobowych w placówce o¶wiatowej z elementami prawa pracy

2013-01-31
Metody pracy z dzieckiem zdolnym

2013-01-31
"Decyzje administracyjne oraz kierownicze dyrektora szkoły"

2013-01-04
Harmonogram styczeń-luty 2013

2012-11-12
Zaproszenie dla dyrektorów, wicedyrektorów placówek o¶wiatowych na szkolenie: "Uchwały rady pedagogicznej"

2012-11-05
Zaproszenie na szkolenie "Aktualne zmiany w prawie o¶wiatowym."

2012-11-05
HARMONOGRAM listopad-grudzień 2012

2012-10-13
Statut placówki jako ważny dokument prawa

2012-09-10
HARMONOGRAM wrzesień-paĽdziernik 2012

2012-08-18
Zaproszenie na szkolenie "Aktualne zmiany w prawie o¶wiatowym zwi±zane z rozpoczynaj±cym się rokiem szkolnym 2012/2013."

2012-06-06
Awans zawodowy nauczyciela

2012-05-21
Zaproszenie na szkolenie "Zmiany i obowi±zki zwi±zane z Systemem Informacji O¶wiatowej SIO"

2012-05-14
Szkolenie dla dyrektorów placówek o¶wiatowych

2012-03-04
1. Podstawa programowa a zmiany... 2. SzPN dla LO
1a 2012 3. Arkusz organizacyjny
1b 2012 4. Ramówki do podstawówki
1c 2012 5. Szkoły zawodowe - prezentacja 2012
1d 2012 6. Monitorowanie - szkolne plany
1e 2012 Kalkulator planów nauczania 2012


2012-03-03
VII Konkurs literackiej twórczo¶ci dzieci

2012-03-03
Harmonogram III-IV 2012

2012-03-03
Zaproszenie na kurs "Wybrane formy tańca dla dzieci"

2012-03-03
Zaproszenie na szkolenie "Aktualne zmiany w prawie o¶wiatowym"

2012-02-25
Rekulamin V olimpiady fizycznej     Karta zgłoszeniowa

2012-02-10
II Konkurs dla gimnazjalistów "Nasza przyszło¶ć w naszych rękach"
Regulamin     Zaproszenie     Zgloszenie

2012-02-10
II Edycja konkursu historycznego "Powstanie Wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim - dzieje i tradycje"

2012-02-07
SODN zaprasza na szkolenie dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek o¶wiatowych

2012-02-04
Zapraszamy do konkursu ortograficznego.
Regulamin konkursu     Karta zgłoszeniowa

Harmonogram Konkursu Ortograficznego "Król ortografii"
godz. 12:00 - uroczyste otwarcie Powiatowego Konkursu "KRÓL ORTOGRAFII"
około godz. 13:00 - spektakl teatralny "PIASKOWNICA"
około o godz. 14:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom

2012-01-06
Kurs tańca dla dzieci

2012-01-03
Harmonogram I-II 2012

2012-01-03
Dyżury metodyczne doradców SODN 2011/2012

2011-12-05
Zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów

2011-11-09
SODN zaprasza na szkolenia organizowane w roku szkolnym 2011/2012

2011-11-02
Harmonogram XI-XII 2011

2011-09-30
Papierowy ¶wiat - warsztaty

2011-09-23
Operon - harmonogram

2011-09-15
"Praca z uczniem zdolnym" - warsztaty

2011-09-15
Jak się bawić, żeby lepiej widzieć

2011-09-15
Aktualne zmiany w prawie o¶wiatowym

2011-06-05
Szkolenie z instrukcji kancelaryjnej

2011-05-04
Harmonogram V-VI 2011

2011-03-15
Harmonogram III-IV 2011

2011-03-15
Zarz±dzenie kontroli zarz±dczej

2011-03-15
Plan i harmonogram kontroli zarz±dczej

2011-02-15
Warsztaty: "Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?"

2011-01-02
Harmonogram I-II 2011

2010-11-02
Harmonogram XI-XII 2010

2010-09-06
Harmonogram IX-X 2010

2010-09-05
Dyżury metodyczne - 2010

2010-05-06
Harmonogram V-VI 2010

2010-03-28
Harmonogram III-IV 2010

Site made by Netbloom.pl Joomla Template by Joomla51.com