Pani Ewa Jabłońska - doradca metodyczny  informuje o zmianie spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych "Ocenianie kształtujące motorem procesu edukacyjnego" - nowy termin: 11 luty 2016r. godz.: 15.30 w ZSP Koźmin Wlkp, ul. Zamkowa 1, sala 36 

Site made by Netbloom.pl Joomla Template by Joomla51.com